Telefon

0790 100 296

E-post

info@tradgardsbolaget.se


Syftet med certifikatet är att höja fruktträdens status som kulturbärare och fruktbärare i våra trädgårdar samt att sprida kunskap om korrekt beskärning. De certifierade fruktträdsbeskärarna ger Sveriges fruktträd den vård och omsorg de förtjänar. Certifikatet utfärdades efter godkänt skriftligt och praktiskt prov.

Riksförbundet Svensk Trädgård