E-post

info@tradgardsbolaget.se

Vi är duktiga på beskärning och vi hjälper dig mer än gärna med fruktträd, både kronträd och spaljéer, samt bärbuskar och andra typer av träd, buskar och klätterväxter. 

Vi är Grönt Kort-certifierade fruktträdsbeskärare för att du som kund ska känna dig trygg i att anlita oss, vi vet vad vi gör. 

 


Syftet med certifikatet är att höja fruktträdens status som kulturbärare och fruktbärare i våra trädgårdar samt att sprida kunskap om korrekt beskärning. De certifierade fruktträdsbeskärarna ger Sveriges fruktträd den vård och omsorg de förtjänar. Certifikatet utfärdades efter godkänt skriftligt och praktiskt prov.

Riksförbundet Svensk Trädgård